IBS Institute for Basic Science
Search

publication list
논문명

ZnO Nanowire Arrays on 3D Hierachical Graphene Foam: Biomarker Detection of Parkinson`s Disease

저자

Hong Yan Yue, Shuo Huang, Jian Chang, Chaejeong Heo, Fei Yao, Subash Adhikari, Fethullah Gunes, Li Chun Liu, Tae Hoon Lee, Eung Seok Oh, Bing Li, Jian Jiao Zhang, Ta Quang Huy, Nguyen Van Luan, Young Hee Lee

저널

ACS NANO   8(2), 1639-1646, -(2014)

Abstract